Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

  1. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže kupující je s úhradou zálohy v prodlení více jak 14 dnů, v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.
  2. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.
  3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší.
  4. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.
  5. Povinnost uhradit zálohu dle čl. V. odst.1. písm. a) se zajišťuje smluvní pokutou, kterou prodávající vyžadovat pokupujícím ve výši 20 % z hodnoty celkové objednané zakázky, a to v případě nepotištěného zboží nebo 80 % z hodnoty celkové objenané zakázky v případě potisknutého zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.